Информация за проекта

Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН)

Пожарна безопасност и защита на населението – Кожен калъф. Предлагаме три варианта на изработка с различни основи – златна , сребърна и цветна (червена)

Знакът с коженият калъф може да закупите от нашият онлайн магазин