1. Метален знак в кожен калъф

Здравейте, Приятели!
Всички знаци в кожен калъф се изработват след направена поръчка. В рамките на 2 работни седмици ще бъдат направени и изпратени, като преди това ще се свържем с Вас по телефона или Viber.

Преди да поръчате знак, моля запознайте се с нашите общи условия!

НК Чл. 274а. (Нов – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) Който държи или носи формено облекло, служебни знаци или надписи в нарушение на Закона за Министерството на вътрешните работи, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба до петстотин лева. (2) Ако деянието по ал. 1 е осъществено с цел извършване на друго престъпление, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до две хиляди лева.

 

Заглавие

Go to Top