Защита на лични данни

Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре своите лични данни. Освен това той модернизира и уеднаквява правилата, които позволяват на предприятията да намалят бюрокрацията и да се възползват от увеличаване на доверието на потребителите.

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е част от пакета с реформи за защита на данните на ЕС, заедно с директивата за защита на данните за полицията и органите на наказателноправната система.

От коя дата влиза в сила GDRP?

GDPR става напълно приложим в целия ЕС, включително България, на 25 май 2018 г. България може да адаптира закона, като може да приложи мерки, които само да засилят съществуващите вече изисквания.

Обхват

GDPR е най-всеобхватното и прогресивно законодателство в областта на защитата на данните в света, актуализирано по възможно най-адекватния към момента начин, за да се справи с последиците от цифровата ера. Регулацията се прилага и за организации или компании, които не са установени в ЕС, но които предлагат стоки и услуги на физически лица в ЕС или наблюдават тяхното поведение. Той създава нови права за хората в цифровата среда и няколко нови и подробни задължения за сътрудничество между страните в и извън Европейския съюз.

Артлайн ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

-разкриват расов или етнически произход;

-разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

-генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

Какви лични данни събираме и защо?

За осъществяване на поръчка и доставка на продукт от каталога ни и/или от страницата на Артлайн ООДhttps://www.artlinebg.com , събираме данни:

име на клиента – необходимо за осъществяване на връзка с клиента и/или доставка на продукта чрез куриерска фирма

телефон на клиента – необходимо за осъществяване на връзка с клиента и/или доставка на продукта чрез куриерска фирма

електронна поща на клиента – необходимо за осъществяване на връзка с клиента, за осъществяване на комуникация в писмена форма, относно изясняване детайли по дадената поръчка, след самостоятелно попълване и дадено съгласие от страна на клиента, за изпращане на ВАЖНИ новини и информация, свързани с дейността на фирмата

адрес за доставка – попълва се, само ако клиента желае доставка на продукта чрез спедиторска фирма

данни за фактура – данните се предоставят, в случай, че е необходимо издаването на такъв документ

текстове, лога и друга информация, необходима и свързана с изпълнение поръчката на клиента. Артлайн ООД гарантира запазването

на подадената от клиента информация единствено и само за нуждите на работния процес.

Срок и начин на съхраняване

Информацията се съхранява за неопределен период от време поради спецификата на работата ни, на фирмен сървър достъпен с

парола и име за достъп , както и на акаунта на куриерската фирма, с която работим. При изрично желание на клиента – цялата

информация за поръчката му, може да бъде изтрита непосредствено след изпълнението и заплащането на заявката му.

За допълнителна информация относно защитата на личните данни и вътрешнофирмените мерки и правила, можете да се обърнете

към нас на artlinebg@gmail.com .

Информация относно Администратора на лични данни

Артлайн ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: BG 202258115

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Васил Левски 148 – в двора на Ален Мак

Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. Васил Левски 148, офис-ателие на Артлайн ООД

Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Васил Левски 148, E-mail: artlinebg@gmail.com, Телефон.: 0889 673 893

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg