Почетен ключ, Ключ на града, Почетен ключ на града