Купа Барселона

A.  Височина 30 см.

28 лв.

B. Височина  27 см.

25 лв.

C. Второ място. Височина 25 см.

20 лв.

D. Трето място. Височина 22 см.

15 лв.

Лазерно гравирана табелка

+ 2.00 лв.

Висока основа / вместо мраморна

+ 2.00 лв.

Спортни купи с чаши

Спортни купи без чаши